Air tickets

QEYD : Bu qiymətlər minimal olaraq qeyd olunub,və tarixə görə dəyişir

Bakı -İstanbul-Bakı --------- 258 manat

Bakı-Moskva-Bakı----------  240 manat

Bakı-Ankara-Bakı-----------  276 manat

Bakı-Antalya-Bakı ---------- 257 manat

Bakı-Karan-Bakı----------    240 manat

Bakı-Lvov-Bakı----------      362 manat

Bakı-Tehran-Bakı -------    195 manat

Bakı-London-Bakı ---------  584 manat

Bakı-Paris-Bakı ------        625 manat

Bakı-Praqa-Bakı -------       589 manat

Bakı-New York-Bakı -------- 885 manat

Bakı-Kiyev-Bakı -----          274 manat

Bakı-Tibilisi-Bakı ---------     188 manat

Bakı-Dubai-Bakı --------       259 manat

Bakı-Sankt Peterburq-Bakı - 364 manat